Natječaj za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja benzinske postaje Kman jug u Splitu

INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. u organizaciji i provedbi DRUŠTVA ARHITEKATA SPLITA raspisuje

državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

                                                                            

N A T J E Č A J

ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA

BENZINSKE POSTAJE KMAN JUG U SPLITU (tzv. “zelene postaje”)

– ENERGIJA ZA BUDUĆNOST

REGISTRACIJSKI BROJ NATJEČAJA: 183-14-ST-UA

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., koju zastupa Darko Markotić, izvršni direktor

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

DRUŠTVO ARHITEKATA SPLIT (DAS), koje zastupa predsjednica, Marijana Bronzović, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja ima svaka osoba s prebivalištem ili tvrtka sa sjedištem u RH koja ispunjava stručne i ostale uvjete.

ROKOVI:

Početak Natječaja:                                                 17. rujan 2014. godine

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja:              12. listopad 2014. godine

Predaja natječajnih radova:                                   18. studeni 2014. godine

OPĆI UVJETI natječaja.

Program natječaja može se vidjeti OVDJE.

Natječajne podloge mogu se naručiti na e-mail: info@d-a-s.hr.

NAGRADE:

Ako do utvrđenog roka bude zaprimljeno najmanje šest radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti nagrade u netto iznosu kako slijedi:

            I nagrada                                 50.000,00 kn

            II nagrada                               30.000,00 kn

            III nagrada                              20.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD:

Članovi:

prof. Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja – Predsjednik OS

Marina Burazer, direktorica Sektora korporativnih komunikacija, predstavnik Raspisivača

Davor Peruško, direktor Sektora maloprodaje i marketinga, predstavnik Raspisivača

Saša Bui, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja

Lea Pelivan, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja

Zamjenici članova:

Zoran Obradović, direktor Službe za marketinške komunikacije, predstavnik Raspisivača

Domagoj Palac, direktor Službe upravljanja kategorijama, predstavnik Raspisivača

Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Stručna savjetnica:

Sandra Ljubić Schnapp, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija:

Antonija Ivičak, mag.ing.aedif., predstavnik Raspisivača

Tanja Zahra, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Tajnik Natječaja:

Dragan Žuvela, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Natječaj je raspisan u skladu s „Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma” UHA i HKA kojeg su se svi sudionici obvezni pridržavati. Više informacija o Natječaju na web stranici www.d-a-s.hr.