RASPISIVAČ NATJEČAJA:

Jurke nekretnine d.o.o., Zagreb, 14. Trokut 19 (OIB 29623533442), zastupana po Gosp. Andrija Gudeljević

PROVODITELJ NATJEČAJA:

Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta, Iblerov trg 7, Zagreb

OIB: 98819877613; mob.: 091 1602956; email: berni@bxl-studio.com

Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, ovl. arh

RASPISUJE NATJEČAJ

opći i pozivni,  anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju:

za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja “Poslovne građevine sa skladištem u Blatu“, u Zagrebu.

PRAVO SUDJELOVANJA:

u svojstvu autora imaju fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch. Ovlašteni arhitekt mora biti hrvatski državljanin

Natječaj se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unuatrnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata. S autorom prvonagrađenog rada sklopit će se ugovor o izradi dokumentacije u skladu sa STANDARDOM USLUGA ARHITEKATA HKA

Predviđena investicijska vrijednost objekta je 30.000.000,00 kn

Registarski broj natječaja je   19 -15/ZG-UA/N

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA je

UOA Renato Cottiera, Zagreb, Čazmanska 2

Početak natječaja je  03.08.2015. godine.

Natječajni  elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte (berni@bxl-studio.com). Nakon toga Provoditelj proslijeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je 15. 09. 2015. godine do 13.00 sati.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do  25.08.2015. godine do 13 sati.

Pitanja se dostavljaju Provoditelju putem elektronske pošte  (berni@bxl-studio.com),

Svima koji su preuzeli natječajne podloge i dostavili svoju adresu elektronske pošte odgovori na biti će dostavljeni na istu do  05.09.2015. godine.

NAGRADE:

Određuje se nagradni fond od 200.000,00 kn. netto,

Ako do određenog roka prispije najmanje 6 (šest) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

                                             Neto                                    Neto + PDV

1. nagrada 40%                  80.000,00                             = 100.000,00 kn                                                

2. nagrada 25%                  50.000,00                             = 62.500,00 kn   

3. nagrada 15%                  30.000,00                             = 37.500,00 kn   

4. nagrada 12%                  24.000,00                             = 30.000,00 kn

5. nagrada   8%                  16.000,00                             = 20.000,00 kn

Članovi Ocjenjivačkog suda

1. Dr.sc. Prof. Goran Poljanec, dia., Predsjednik O.S.

2. Davor Katušić, ovl.arh. (br. 1840)

3. Doc. Lovorka Prpić, ovl. arh. (br. 2818)

4. Andrija Gudeljević – predstavnik investitora

5. Zvonko Grgić – predstavnik investitora

Zamjenik člana OS

Miljenko Bernfest, ovl. arh.(br.1260)

Tehnička komisija: 

Lea Lončarević Žibret, ovl. arh. (br. 3503)

Dragutin Gašparović, ovl. arh. (br. 606)

TAJNIK NATJEČAJA:       

Miroslav Dragomanović, ovl. arh. (br. 1027)

Rok predaje natječajnih radova je 05.10.2015. godine  do 13.00 sati, bez obzira na način dostave, na adresi. Iblerov trg 7/V, Zagreb, sa  napomenom ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ

                              

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 15.10.2015. godine

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku.

Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda.

O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem maila.