RASPISIVAČ NATJEČAJA:

Poliklinika Bilić Vision, zastupana po Gosp. Dr. Luka Bilić  OIB: 19307351018

PROVODITELJ NATJEČAJA:

Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta, Iblerov trg 7, Zagreb

OIB: 98819877613; mob.: 091 1602 956; email: berni@bxl-studio.com

Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, ovl.arh

RASPISUJE NATJEČAJ

opći,  anonimni, lokalni,  za realizaciju, u jednom stupnju za izradu idejnog arhitektonskog rješenja:

ZGRADE ZDRAVSTVENE NAMJENE „POLIKLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU, ORTOPEDIJU, GRANIČNE STRUKE TE PREVENCIJU I REHABILITACIJU I DR.“

NA KSAVERSKOJ CESTI 10 U ZAGREBU

PRAVO SUDJELOVANJA:

u svojstvu autora imaju fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag.arch. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru arhitekata.

Natječaj se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unuatrnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata. S autorom prvonagrađenog rada sklopit će se ugovor o izradi dokumentacije u skladu sa STANDARDOM USLUGA ARHITEKATA HKA

Predviđena investicijska vrijednost objekta je 6.000.000,00 kn

Registarski broj natječaja je  18-15/ZG-AU/N

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA je

Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta, Iblerov trg 7, Zagreb OIB: 98819877613

Početak natječaja je  29.07.2015. godine.

Natječajni  elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte (berni@bxl-studio.com). Nakon toga Provoditelj proslijeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je 10.09.2015. godine do 13.00 sati.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 20.08.2015. godine do 13 sati.

Pitanja se dostavljaju Provoditelju putem elektronske pošte  (berni@bxl-studio.com),

Svima koji su preuzeli natječajne podloge i dostavili svoju adresu elektronske pošte odgovori na biti će dostavljeni na istu do  30.08.2015. godine.

NAGRADE:

Određuje se nagradni fond od 95.000,00 kn. netto,

Ako do određenog roka prispije najmanje 6 (šest) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

                                          Neto                                      Neto + PDV

1. nagrada 40%                  38.000,00 kn                       = 47.500,00 kn                                   

2. nagrada 30%                  28.500,00 kn                       = 35.625,00 kn   

3. nagrada 20%                  19.000,00 kn                       = 23.750,00 kn   

4. nagrada 10%                    9.500,00 kn                       = 11.875,00 kn

Članovi Ocjenjivačkog suda

1. Doc. Vlado Kasun, ovl. arh. _ predsjednik OS (br. 238)

2. Dr. Ranko Bilić, predstavnik raspisivaća

3. Miljenko Bernfest, ovl. arh.(br.1260)

Zamjenik člana OS

Dr.sc. Svebor Andrijević, dipl.inž.arh.

Tehnička komisija: 

Lea Lončarević Žibret, ovl. arh. (br. 3503)

Tajnik natječaja:

Miroslav Dragomanović, ovl. arh. (br. 1027)

Rok predaje natječajnih radova je 28.09.2015. godine  do 13.00 sati, bez obzira na način dostave, na adresi: Iblerov trg 7/V, Zagreb, sa  napomenom ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ

                              

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 10.10.2015. godine

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku.

Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda.

O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem maila.