SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)
organizira i provodi

arhitektonski, javni, anonimni, za realizaciju, opći, u jednom stupnju

N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja
za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno- matematičkog fakulteta (PMF-a) – izgradnja kompleksa: Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka na lokaciji Horvatovac,
Kampus Sjever,
naručitelja Sveučilišta u Zagrebu
Ev.broj nabave 9b/2014 VV-U
Registarski broj natječaja 2-14/ZG-A/NJN

INVESTITOR I RASPISIVAČ
Sveučilište u Zagrebu, Trg Maršala Tita 14, Zagreb, OIB: 36612267447, Telefon: 01/4564253, koje zastupa rektor, prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, nabava@unizg.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Društvo arhitekata Zagreba, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, OIB:87490332083, Telefon: 01/4816151, koje zastupa predsjednik Teo Budanko, dipl.ing.arh., natjecaji@d-a-z.hr

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatskoj komori arhitekata.

ROKOVI
Početak natječaja: ponedjeljak, 18.8.2014. godine
Kolokvij na terenu: ponedjeljak, 8.9.2014. godine, u 12:00 sati
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: srijeda, 10.9.2014. godine
Rok predaje natječajnih radova: četvrtak, 30.10.2014. godine do 16:00 sati
Natjecajni elaborat izradila je prof. dr.sc. Hildegard Auf-Franić, dipl.ing.arh. Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat bez naknade uz prethodnu registraciju na webu: http://natjecaji.d-a-z.hr
Nakon registracije podloge će biti dostupne u digitalnom obliku.Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom.

SVRHA I CILJ
natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonskog rješenja kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja, pristupnih ulica i kontaktnog područja s postojećim zgradama.

NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 1 233.100,00 kn (185.000,00 kn neto)
II. nagrada 1 176.400,00 kn (140.000,00 kn neto)
III. nagrada 1 138.600,00 kn (110.000,00 kn neto)
IV. nagrada 1 94.500,00 kn (75.000,00 kn neto)
V. nagrada 1 63.000,00 kn (50.000,00 kn neto)

KRITERIJI
Pored usklađenosti natječajnog rada s uvjetima raspisa Ocjenjivački sud će pri ocjeni radova valorizirati:
arhitektonsku prepoznatljivost zgrada i usklađenost sa slikom Grada
jedinstvo arhitektonskog i energetskog koncepta zgrada
funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost zgrada; osvijetljenje, osunčanje, zračenje,
instalacije, konstrukcija, održivost, što manji CO2 otisak izgradnje i korištenja zgrada
provedivost izgradnje
kvaliteta društvenog života studenata, nastavnika i istraživača u zgradi i oko nje
količina i kvaliteta zelenila

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

1. prof.dr.sc.Hildegard Auf-Franić, dipl.ing.arh., predsjednica OS-a,
2. prof.dr.sc.Bojan Baletić, dipl.ing.arh., dopredsjednik OS-a,
3. prof.dr.sc. Vlasta Ćosović, dipl.ing.geol.,
4. prof.Mladen Jošić, ovl. arh.,
5. Lea Pelivan, ovl. arh.

Zamjenica OS-a:
v.pred. Marina Bertina, dipl.ing.arh.
Stručni savjetnici:
1. dr.sc. Zrinka Paladino, dipl.ing.arh.,
2. Milan Pavlinić, dipl.ing.arh.,
3. prof.dr.sc.Anđelka Plenković-Moraj, dipl.ing.biol.

Tehnička komisija:
1. Kata Gašpar, mag.ing.arch.,
2. Ariana Korlaet, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja:
Mladena Belamarić, dipl.ing.arh.

Natječaj je objavljen u skladu s ZJN-a i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Više informacija o natječaju na web stranici Društva arhitekata Zagreba www.d-a-z.hr.

OCJENJIVAČKI SUD