SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)
organizira i provodi

arhitektonski, javni, anonimni, za realizaciju, opći, u jednom stupnju

N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja
za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno- matematičkog fakulteta (PMF-a) – izgradnja kompleksa: Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka na lokaciji Horvatovac,
Kampus Sjever,
naručitelja Sveučilišta u Zagrebu
Ev.broj nabave 9b/2014 VV-U
Registarski broj natječaja 2-14/ZG-A/NJN

INVESTITOR I RASPISIVAČ
Sveučilište u Zagrebu, Trg Maršala Tita 14, Zagreb, OIB: 36612267447, Telefon: 01/4564253, koje zastupa rektor, prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, nabava@unizg.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Društvo arhitekata Zagreba, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, OIB:87490332083, Telefon: 01/4816151, koje zastupa predsjednik Teo Budanko, dipl.ing.arh., natjecaji@d-a-z.hr

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatskoj komori arhitekata.

ROKOVI
Početak natječaja: ponedjeljak, 18.8.2014. godine
Kolokvij na terenu: ponedjeljak, 8.9.2014. godine, u 12:00 sati
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: srijeda, 10.9.2014. godine
Rok predaje natječajnih radova: četvrtak, 30.10.2014. godine do 16:00 sati
Natjecajni elaborat izradila je prof. dr.sc. Hildegard Auf-Franić, dipl.ing.arh. Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat bez naknade uz prethodnu registraciju na webu: http://natjecaji.d-a-z.hr
Nakon registracije podloge će biti dostupne u digitalnom obliku.Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom.

SVRHA I CILJ
natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonskog rješenja kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja, pristupnih ulica i kontaktnog područja s postojećim zgradama.

NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u iznosu i rasporedu kako slijedi:

I.    nagrada    233.100,00 kn (185.000,00 kn neto)
II.   nagrada   176.400,00 kn  (140.000,00 kn neto)
III.  nagrada   138.600,00 kn  (110.000,00 kn neto)
IV.   nagrada     94.500,00 kn  (75.000,00 kn neto)
V.    nagrada     63.000,00 kn  (50.000,00 kn neto)

KRITERIJI
Pored usklađenosti natječajnog rada s uvjetima raspisa Ocjenjivački sud će pri ocjeni radova valorizirati:
arhitektonsku prepoznatljivost zgrada i usklađenost sa slikom Grada
jedinstvo arhitektonskog i energetskog koncepta zgrada
funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost zgrada; osvijetljenje, osunčanje, zračenje,
instalacije, konstrukcija, održivost, što manji CO2 otisak izgradnje i korištenja zgrada
provedivost izgradnje
kvaliteta društvenog života studenata, nastavnika i istraživača u zgradi i oko nje
količina i kvaliteta zelenila

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

1. prof.dr.sc.Hildegard Auf-Franić, dipl.ing.arh., predsjednica OS-a,
2. prof.dr.sc.Bojan Baletić, dipl.ing.arh., dopredsjednik OS-a,
3. prof.dr.sc. Vlasta Ćosović, dipl.ing.geol.,
4. prof.Mladen Jošić, ovl. arh.,
5. Lea Pelivan, ovl. arh.

Zamjenica OS-a:
v.pred. Marina Bertina, dipl.ing.arh.
Stručni savjetnici:
1. dr.sc. Zrinka Paladino, dipl.ing.arh.,
2. Milan Pavlinić, dipl.ing.arh.,
3. prof.dr.sc.Anđelka Plenković-Moraj, dipl.ing.biol.

Tehnička komisija:
1. Kata Gašpar, mag.ing.arch.,
2. Ariana Korlaet, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja:
Mladena Belamarić, dipl.ing.arh.

Natječaj je objavljen u skladu s ZJN-a i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Više informacija o natječaju na web stranici Društva arhitekata Zagreba www.d-a-z.hr.

OCJENJIVAČKI SUD

OPĆI UVIJETI