Mogućnosti memorijalnen poruke izražene kroz oblikovanje zelenih prostora grada