“Modulor” Le Corbusiera i marseilleski eksperiment- predavanje održano dne. 8.IV.1953. u okviru “15 dana arhitekture” -ZAGREB- velika dvorana Tehnička fakulteta