Mjesna konferencija SSRNH, Mjesna zajednica “Gornji Grad”, Zagreb, Obrazloženje uz prijedlog smjernica prostornog i društvenog razvoja Gornjeg grada