Ministarstvo pošta, telegrafa i telefona, Carske Etioske vlade raspisuje konkurs za idejni projekt nove zgrade tog Ministarstva u Addis – Ababi