Razlozi zbog kojih je Nagrada?NEVEN ŠEGVIĆ? ustanovljena koincidiraju s razlozima publicističke prisutnosti arhitekta Miće Gamulina u urbanističko-arhitektonskim i kulturološkim polemikama tijekom posljednjih dvadeset godina.Njegova prisutnost karakterizirana neposrednošću, slojevitošću i originalnim stilom, realizirana je s više od 400 članaka objavljenih u dnevnom i stručnom tisku /Slobodna Dalmacija, Danas, Start, ČIP, ARHITEKTURA, ORIS/ koji britkošću i kompleksnošću izrečenih misli dosežu sam vrh hrvatske arhitektonske kritike.No, njegov izričaj nije vezan samo uz tiskane medije. Brojna sudjelovanja u radijskim i televizijskim emisijama, te pokretanje web stranice arhitektra.info omogućili su prostor za brzu razmjenu informacija među arhitektima, te dijalog neopterećen uređivačkim ograničenjima dnevnog tiska.Upravo zbog toga, ali i zbog činjenice da je jedan od pionira predstavljanja publicističke, kritičke, znanstveno-istraživačke i teorijske misli o arhitekturi u web prostoru, arhitekt Miće Gamulin zauzima posebno mjesto na suvremenoj arhitektonskoj sceni u Hrvatskoj.U kojoj je mjeri ta forma razmjene informacija i znanja utjecala na novija urbanističko-arhitektonska zbivanja dovoljno svjedoče polemike o slučaju A.F.C.O., žnjanskim planovima ili uređenju Rive objavljeni na stranici www.arhitektura.info