Metodologija iznalaženja rješenja za suvremeni način osvjetljavanja naslijeđenih spomenika kulture i gradskih cjelina