Članak u časopisu: ČIP 328-329
Materijal kao sredstvo vremena
datum/vrijeme
31.12.1980.