Maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu – II.Kongres inženjera i tehničara Jugoslavije