Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo
Marijan Haberle
laureat
Godina
1969.