Sveučilište u Zadru _ Sveučilište u Zagrebu_Društvo arhitekata ZadraLjetna škola arhitekture i urbanizma

_2017. JAVNI PROSTORI GRADA – TRADICIJA I SUVREMENE POTREBE

Zadar 24. – 31. 08.2017. Novi Kampus

u sklopu četverogodišnjeg projekta:

POVIJESNA SREDIŠTA, SUVREMENI GRAD I ODRŽIVI TURIZAM_ ZADAR 2020

Voditelji:

Prof.dr.sc. Tihomir Jukić, AF_Studij arhitekture i urbanizma
Prof.dr.sc. Feđa Vukić, AF_Studij dizajna
Doc.dr.sc. Božena Krce, Odjel za marketing u turizmu i komunikacije

S obzirom na turizam kao glavnu ekonomsku granu u gradu Zadru koji je povijesni i suvremeni grad, ljetna radionica interdisciplinarno aktualizira potencijal urbanog i suburbanog prostora u svrhu stvaranja njegove revalorizacije i stvaranja prijedloga za razvoj prostora i razvoj turističkih aktivnosti na razini koja je održiva u smislu uvažavanja uobičajenih životnih procesa u gradu.

Teme poput identiteta, tradicije biti će temelj raspravama kojima bi trebale dominirati i teme poput inovativnosti, kreativnosti i inkluzije. Upravo interdisciplinarni pristup, kao i interdisciplinarno sastavljeni radni timovi (studenti arhitekture i urbanizma, ekonomije, marketinga, turizma, geografije, agronomije…), kao i njihovi voditelji različitog obrazovanja, backgrounda i senzibiliteta za društvo i prostor, jedini je moguć ako se žele sagledati svi činitelji u prostoru. Fokus ljetne radionice je istražiti tradicijske, suvremene, fizičke sim­boličke i infrastrukturne potencijale prostora, razviti ih na razini projektnih ideja te ih ponu­diti za aktualizaciju u novom kontekstu turističke revalorizacije koja bi uspostavila sadržaje održive u odnosu na svakodnevni život.