Članak u časopisu: ČIP 444
Kuće Gorana Jukića
datum/vrijeme
31.12.1990.