Članak u časopisu: ČIP 500-501
Kontinuitet fiktivne ili zbiljske tradicije
datum/vrijeme
31.12.1996.