Cilj konferencije je pružiti uvid u planove implementacije sustava gospodarenja otpadom s naglaskom na područje
Splitsko-dalmatinske županije, kao i tretiranje otpada kao vrijedne sirovine. Unutar glavne teme koja se bavi sustavom
gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, raspravljat će se o primarnoj selekciji, budućnosti odlagališta,
korištenju goriva iz otpada u industriji te o centru za gospoda renje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Sudionici konferencije su Mihael Zmajlović, ministar zaštite okoliša i prirode, Sven Müller, direktor Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost, Irena Relić, savjetnica ministra za projekte gospodarenja otpadom u Ministarstvu
zaštite okoliša i prirode, Aleksandra Anić Vučinić, predsjednica Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom te docentica
na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Renato Šarc, doktorant i predavač na Institutu za održivi
menadžment i tehniku gospodarenja otpadom Sveučilišta Leoben u Austriji, Sandra Tucak Zorić, pomoćnica pročelnika
Sektora za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom Grada Zagreba i Roko Andričević, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja
i sporta.
U sklopu konferencije održat će se i okrugli stol na temu „Budućnost gospodarenja otpadom u Splitskodalmatinskoj
županiji“ kojeg će moderirati prof. dr. sc. Roko Andričević, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i
sporta. Sudionici konferencije bit će na raspolaganju za davanje izjava i/ili kratke intervjue s predstavnicima medija od 12:40 do
13:00 sati.
Konferencija je otvorena za javnost.
Veselimo se Vašem dolasku!
Program konferencije:
10:30 – 10:35 pozdrav organizatora – prof. dr. sc. Alen Soldo, prorektor za znanost Sveučilišta u Splitu
10:35 – 10:40 uvod – prof. dr. sc. Roko Andričević, zamjenik ministra znanosti, o brazovanja i sporta
10:40 – 10:50 pozdrav ministra – Mihael Zmajlović, dipl.oec., ministar zaštite okolišta i pri rode
10:50 – 11:40 stručne prezentacije
• Sven Müller, dipl.ing.građ.
• Irena Relić, dipl.ing.rud.
• doc. dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
• Renato Šarc, dipl.ing.
• doc. dr.sc. Sandra Tucak Zorić
11:40 – 12:40 okrugli stol „Budućnost gospodarenja otpadom u S plitsko-dalmatinskoj županiji“
12:40 – 13:00 izjave za medije
13:00 – 13:30 pitanja i odgovori