K pitanju utjecaja međunarodnih sportskih manifestacija na održavanje arhitektonske baštine Donjega grada