Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo
Juraj Denzler
laureat
Godina
1971.