Nagrada Bernardo Bernardi
Izložbeni štand Carnet-projekt Gigacarnet-info 2004.
Godina
2004.
Autori
Koautor

Ivona Malčić

Tvrtka

Suradnici

Katarina Marić

Adresa