Izložba crteža, akvarela i skica u ulju Vlaha Bukovca