Na izbornoj skupštini Društva arhitekata Rijeka, održanoj 11. studenog 2014., izabrana su nova Upravna tijela za razdoblje 2014. – 2018.

Za Predsjednika, Dopredsjednika i Upravni odbor DaR-a većinom glasova su izabrani kandidati s izborne liste broj 1, a koju sačinjavaju:
– Predsjednik DaR-a: Gordan Resan
– Dopredsjednica DaR: Jana Mikuličić
– članovi Upravnog odbora DaR-a: Petra Karuza, Mara Kučan Smešny, Marija Peranić, Gordan Turčić i Ljupčo Sačkarovski.

Za članove Suda časti većinom glasova izabrani su:
– Tihomil Kreitmayer
– Vjera Kučan
– Miroslav Štimac

Za članove Odbora kontrole većinom glasova izabrani su:
– Ida Križaj
– Ana Staničić
– Tatjana Rakovac

Za delegate DaR-a u skupštini Udruženja hrvatskih arhitekata većinom glasova izabrani su uz predsjednika Gordana Resana:
– Ira Rechner Šustar
– Martina Gudac
– Jana Mikuličić
– Bojan Bilić
– Mara Kučan Smešny
– Gordan Turčić

ZAPISNIK SA IZBORNE SKUPŠTINE PREGLEDAJTE OVDJE