Članak u časopisu: ČIP 464-469
IX. skupština SAH-a
datum/vrijeme
31.12.1993.