Interpolacije od 1968. do 1983. – izvadak iz “Atlasa arhitekture SR Hrvatske”