Obilaskom jednog krajnje pažljivo oblikovanog kompleksa, rečenog, usudio bih se reći, topografskim jezikom, rijetkim u našoj suvremenoj arhitekturi, jedan njegov dio čita se izuzetnim. Unutarnja arhitektura iskazana bez suvišnih detalja, riješena primarnom funkcijom, gdje se posjetitelj i korisnik jednako dobro osjećaju zaslužuje nagradu “BERNARDO BERNARDI” za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja.