Članak u časopisu: ČIP 500-501
Interieur kao metafora leta
datum/vrijeme
31.12.1996.