Hotel Korana – rekonstrukcija, Karlovac, 1977.

In memoriam: mr. Đurđica Lipovšćak, dipl.ing.arh.

Đurđica Lipovšćak, rođena u Petrinji 20. studenog 1942., maturirala je na Gimnaziji Karlovac, a diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je kasnije postala magistrica znanosti. Svoju profesionalnu karijeru započinje u projektnom birou “AGI-46” gdje ubrzo postaje voditeljica arhitektonske grupe u Karlovcu, a sve do 1989. kada postaje direktorica Zavoda za prostorno planiranje, katastar i geodetske poslove grada Karlovca. Bila je članica komisije za određivanje urbanističkih uvjeta u Karlovcu i Savjeta izdavačke djelatnosti Saveza arhitekata Hrvatske, današnje UHA-e.

Jedna je od pokretača ponovnog aktiviranja Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac gdje je i osam godina bila predsjednica. To je razdoblje u kojem je Društvu priskrbila prostorije u Banjavčićevoj 8, gdje se DAGGK nalazi i danas. 

Svoj cijeli radni vijek posvetila je Karlovcu i Topuskom o kojem je napisala čak dvije knjige: “Topusko – put kroz milenije” te “Nazor i Topusko”, te je zadužila struku i zajednicu svojim radom i angažmanom.

Popis projekata i realizacija:

1969. – 1971. Robna kuća „Standard-konfekcija“, Subotica (koautor S. Jelinek) – realizacija

1971. Gradska biblioteka, Karlovac (koautor S. Jelinek) – natječajni rad

1971. Stambena zgrada „Jugoturbina“, Karlovac – projekt

1971. Tehnička škola – dogradnja, Karlovac – projekt

1975. Stambena zgrada „Ravni niz“, Karlovac – realizacija

1975. Stambena zgrada, Duga Resa – realizacija

1976. Stambene zgrade „Nizovi I, II, III, IV“, Karlovac – realizacija

1976. Pogonsko-poslovna zgrada „Pamučna industrija“, Duga Resa – realizacija

1976.-1980. Stambena zgrada „Lomljeni niz“, Karlovac – realizacija

1977. Centar za resocijalizaciju djece i omladine, Karlovac – realizacija

1977. Hotel Korana – rekonstrukcija, Karlovac – realizacija

1978.-1984. Neboderi T1, T2, T3, Karlovac – realizacija (T1, T2)

1979. Stambene zgrade A, B, C – stambeni niz „5“ Luščić, Karlovac – realizacija

1980. Hotel „Toplica“, Topusko – realizacija

1980. Stambena zgrada „Lomljeni niz II“, Karlovac – realizacija

1984. PUP „Udbinja“, Karlovac – urbanistički plan

1985. Prostori „DAGGK“, Karlovac – realizacija

1985.-1988. Dom JNA, Karlovac – realizacija

1997. Poslovna zgrada, Banija, Karlovac – realizacija

Hotel „Toplica“, Topusko, 1980.
Dom JNA, Karlovac, 1985.-1988.

Rad Udruženja hrvatskih arhitekata podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH i Zaklada Kultura nova.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

MB 03223043
OIB 01152649489

IBAN HR6223600001101550751

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA