Članak u časopisu: ČIP 444
Ikonostas parohijske crkve SV. Dimitrija u Dalju
datum/vrijeme
31.12.1990.