I o protiscima da se u Tuškancu sagradi veliki sportski objekt