Privremeni interieur standarddiziranog paviljona proizvodnjom događaja pomoću arhitektonskih i ne-arhitektonskih sredstava na metaforičan, izražajno reduciran i suptilan način interpretira temu svjetske izložbe i reprezentira dio naše stvarnosti.