Članak u časopisu: ARHITEKTURA 101
Hotelski kompleks “Maestral” u Brelima kraj Makarske (gl. Projektant: Julije de Luca, Ante Rožić, Matija Salaj, interijer: Bernardo Bernardi)
datum/vrijeme
31.12.1969.