Hotel “B” kategorije u Selcima (glavni projekant: Ico Križ, dipl.inž.arh., suradnik: Vlado Šverko, dipl.inž.arh.)