Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo
Hinko Bolanča
laureat
Godina
1977.