Nagrada Bernardo Bernardi
Hamham ugostiteljski sklop
Godina
2005.
Autori
Koautor

Ivana Žuanić

Tvrtka

Suradnici

Damir Gamulin; fotografija Damir Fabijanić

Adresa

Varšavska 8