Nagrada Bernardo Bernardi
Gradska knjižnica Labin
laureat
Godina
2013.
Suradnici

Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti: STABILNOST d.o.o.; Projekt instalacija vodovoda i kanalizacije: IB PROJEKT d.o.o.; Projekt električnih instalacija: Ured ovlaštenog inžinjera elektrotehnike Marijan Kokić; Projekt strojarskih instalacija – FUTURTEH, d.o.o.; Prikaz mjera zaštite od požara i Elaborat zaštite na radu: Inspekting d.o.o.; Projekt dizala i vertikalno podizne platforme: Ured ovlaštenog inžinjera strojarstva Denis Paleka; Margita Grubiša, Damir Gamulin, Ivan Dorotić (fotografi)

Adresa

Ulica Rudarska 1, Labin