6Poziv na dostavu dokumentacije o projektima ostvarenim u razdoblju od 1.9.2015.  do 1.9.2016. za Godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2016. godini i dodjelu godišnjih nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata.

Za nagradu Neven Šegvić, za publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad na području arhitekture, dozvoljene su prijave publikacija koje su izdane u razdoblju od 14.12.2015. do 17.10.2016.  

Propozicije:
Arhitekti koji žele sudjelovati trebaju biti članovi UHA-e (gradskih, županijskih ili regionalnih društava arhitekata) s reguliranom članarinom za 2016. godinu u matičnom društvu arhitekata.

Nagrade:
Sukladno “Pravilniku o dodjeljivanju nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata”, ostvarenja arhitekata prezentirana na godišnjoj izložbi konkuriraju za godišnje nagrade:

Viktor Kovačić za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva
Drago Galić za najuspješnije ostvarenje u području stambene arhitekture
Bernardo Bernardi za najuspješnije ostvarenje u području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja
Neven Šegvić za publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad na području arhitekture

Pravilnik o dodjeljivanju nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata dostupan je u tajništvu UHA-e.

Pristigle radove valorizirat će Stručni savjet UHA-e: Dražen Pejković, dipl.ing.arh. (voditelj), Bojan Bilić, dipl.ing.arh., Alan Kostrenčić, dipl.ing.arh., Branka Petković, dipl.ing.arh., Sabina Sabljić, dipl.ing.arh., Dean Stubnja, dipl.ing.arh., Ana Šverko, dipl.ing.arh.

Prijavni obrazac mora biti ispunjen za svaki pojedini rad za koji se dokumentacija predaje. Obrazac mora biti ispunjen ispravno (osobito točan naziv rada) i sadržavati sve podatke.

Način prezentacije: svaki rad treba biti prikazan na jednom plakatu (nekaširano), formata 420 x 891 mm, vertikalno, prema shemi u prilogu.

Osim plakata, predaje se fotodokumentacija i grafički prilozi na formatu A4 pojedinačno uloženi u plastične mape za registrator, ograničeni na maksimalno 6 fotografija te nužno potreban broj nacrta (tlocrti, presjeci, pročelja iz idejnog ili glavnog projekta građevine).

Dokumentacija za prijavu:

 • Ispunjena prijavnica
 • Plakat: (nekaširano), formata 420 x 891 mm, vertikalno, prema shemi u prilogu
 • Kopija uplate participacije
 • Potvrda o podmirenoj članarini autora za 2016. od matičnog društva arhitekata
 • Fotografije ostvarenja: do formata A4, uz navod autora fotografija
 • Grafički prilozi: do formata A4 s oznakom orijentacije i označenim grafičkim mjerilom u svakom priloženom nacrtu
 • Tekstualna obrazloženja: pisano na posebnom listu do 1 kartice teksta (1800 znakova)
 • Publicistika/nakladnički rad: predaje se u 3 primjerka
 • Digitalni materijal (dostaviti na CD/DVD-u):
 • – 1 fotografija (naziv fotografije: autor_naziv rada.jpg) po izboru autora za katalog (jpg, 300dpi, širina 18 cm, cmyk)
 • – posebna mapa / folder / nacrti, fotografije (do 6) i tekstualno obrazloženje za arhivu UHA-e
 • – ispunjena prijavnica

Participacija za sudjelovanje iznosi 400,00 kn po jednom prijavljenom radu, a za svaki sljedeći rad 200,00 kn (pdv uključen).

Uplata se vrši na sljedeći račun:

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 3/I
IBAN: HR6223600001101550751
?OIB: 01152649489

telefon: 01 5509 705
e-mail: tajnistvo@uha.hr

Rok i mjesto predaje dokumentacije: 17.11.2016. do 16:00 sati u prostorijama UHA-e, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb.

U slučaju nepotpune i zakašnjele prijave dokumentacija i participacija se ne vraćaju.

Predajom prijave autori pristaju na propozicije ovog Poziva.