Godišnja izložba arhitektonskih ostvarenja u SR Hrvatskoj, 1986.