Godišnja izložba ostvarenja

Urbani park Hrvatskog doma u Karlovcu

Foto: Luka Krmpotić, Luka Mataković, Anamarija Popovački
Foto: Luka Krmpotić, Luka Mataković, Anamarija Popovački
Foto: Luka Krmpotić, Luka Mataković, Anamarija Popovački
Foto: Luka Krmpotić, Luka Mataković, Anamarija Popovački
Foto: Luka Krmpotić, Luka Mataković, Anamarija Popovački
Foto: Luka Krmpotić, Luka Mataković, Anamarija Popovački

Autori:

Nikolina Delić
Luka Krmpotić
Luka Lipšinić
Anamarija Popovački
Iva Žaja Bočić

Tvrtka:

PLOT

Projektni tim:

, , , ,

Suradnici:

Radovan Ajdinović Atest d.o.o.

Investitor:

KAoperativa

Izvođač:

Niskogradnja d.o.o.

Godina početka projektiranja:

2019.

Godina dovršetka projektiranja:

2020.

Godina početka gradnje:

2020.

Godina dovršetka gradnje:

2020.

Površina obuhvata:

370 m2 m2

Ukupna tlocrtna površina:

235 m2 m2

Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a:

205,019.40 kn

Program / vrsta:

Javni prostor

Lokacija:

Karlovac

O projektu (tekst autora):

Koncept Urbanog parka Hrvatskog doma u Karlovcu leži u pomirivanju dvoznačnosti datog prostora, kojeg obilježava njegova fizička komponenta longitudinalnosti i linearnosti u vidu jake pješačke osi S-J, te metafizička ideja prostora koji okuplja, sadrži, zaustavlja. Stvorena je linearna prostorna instalacija binarne prirode, oblikovni i funkcionalni element u prostoru, postavljen na način da obuhvaća i jednako tretira sve prostorne komponente i dimenzije - pod,strop,zid, kretanje, te stvara cjelovit, sveobuhvatni prostor Urbanog parka. Prostorna instalacija akcentirane boje se izlomljenim spiralnim potezom proteže kroz park te u točkama otkriva svoju fukcionalnu komponentu i postaje klupa, stol, zaštita od sunca, parking za bicikle, stuba… Za podnu oblogu odabran je betonski opločnik velikog formata i poligonalnog oblika koji je mjestimično izostavljen kako bi napravio mjesta travnatoj površini, te tako parter spaja karakteristike i “urbanog” i “parkovnog”. Plato-pozornica, oblikovno usklađena s instalacijom, “strateški” postavljena na odabrano mjesto, oblikom sugerira jednakovrijednu orijentaciju na sve strane, kako bi se mogla koristiti u raznim scenarijima po odabiru korisnika (intimni koncert u parku, radionice i događanja orijentirani na livadu, događanja urbanog karaktera za veći broj ljudi orijentirana na izgrađenu strukturu – beton/asfalt). Kao dodatni element u prostoru, postavljen je art-wall - plošna instalacija postavljena uz postojeću ogradu zgrade Hrvatskog doma zamišljena kao izložbeni pano i gredica za biljke penjačice. Uređenjem ovog prostora stvorena je urbana, zelena platforma, “grad u parku”, koja je zbog svoje polivalentnosti prikladna za razne programe i scenarije korištenja javnog prostora.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA