Godišnja izložba ostvarenja

Vile Marzari

Foto: Igor Popović
Foto: Igor Popović
Foto: Igor Popović
Foto: Igor Popović
Foto: Igor Popović
Foto: Igor Popović

Autori:

Željko Mohorović

Tvrtka:

studio metrocubo

Projektni tim:

Ivana Bilić / studio metrocubo

Suradnici:

Investitor:

Izvođač:

Godina početka projektiranja:

2017

Godina dovršetka projektiranja:

2018

Godina početka gradnje:

2018

Godina dovršetka gradnje:

2020

Površina obuhvata:

17300 m2

Ukupna tlocrtna površina:

2800 m2

Program / vrsta:

Stanovanje
Turizam

LOKACIJA:

Brtonigla

O projektu (tekst autora):

Naselje Villa Marzari nalazi se pored Brtonigle na brežuljku koji pada prema jugozapadu, u smjeru mora, što je uvjetovalo orjentaciju i oblikovanje kuća. Kuće na vrhu brežuljka imaju pogled i na more i na unutrašnjost Istre, te okolne brežuljke i sela. Veći dio pogleda orjentiran je 90° prema jugozapadu iz čega proizlazi L oblik kuća. Prosječna kvadratura kuće iznosi oko 220 kvadrata, neke imaju garažu, ostale imaju nadstrešnicu za auto. Pored toga se još nalazi i ljetna kuhinja, bazen, a dio kuća ima i saunu. Svi materijali koji su korišteni u gradnji birani su na način da se što bolje uklope u okoliš, da su autohtoni ili što je bliže moguće autohtonim materijalima koji su se u Istri koristili za gradnju. Glavni plašt kuće čini kamen, lokalni vapnenac, materijal kojim se oduvijek gradilo u Istri. To smo zadržali kao osnovnu karakteristiku kuća. Slagan je po principu suhozida, bez fugiranja. Ostali materijali su tradicionalni ali reinterpretirani na suvremen način.  Boje koje se najbolje uklapaju u lokalnu zemlju. Specifičnost Brtonigle i okolice je da na tom području možemo naći sve 4 vrste zemlje (bijelu, sivu, crvenu i crnu). Kuće su projektirane tako da ima što manje potpornih zidova u okolišu, što manje gradnje, osim one koja je nužna i da se visinske razlike premoste pokosima, zelenim ogradama i prirodnim barijerama. Pri oblikovanju kuća krenuli smo od tradicionalnog, arhetipskog izgleda istarske kuće sa kosim krovom. U tom dijelu Istre karakteristično je da zabati kuća nemaju istaknute vijence, već su jednostavne, ravne plohe. Tako smo dobili bazične oblike koji podsjećaju na stare kamene kuće ali sa suvremenim oblikovanjem i većim staklenim površinama .

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA