\’Za novi, ljepši Zagreb!\’ – arhitektonski i urbanistički natječaji međuratnog Zagreba, 1918.-1941.

Nagrada Neven Šegvić za publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad na području arhitekture u 2020.

Foto: Paolo Mofardin

OBRAZLOŽENJE ŽIRIJA +

Knjiga na inventivan način ujedinjuje dvije bitne teme za hrvatsku arhitektonsku struku – institut arhitektonskih natječaja i međuratnu arhitekturu Zagreba, pred kojim su danas ozbiljni izazovi obnove nakon potresa. Uz prikaz svih pojedinačnih natječaja autorica uranja u teme geneze natječajne regulative, borbu za emancipaciju profesije, pitanja zaštite autorskih prava i prava nagrađenog autora na realizaciju, nadilazeći zadane prostorno-vremenske okvire istraživanja, pa nam tako pruža uporište za suvremenu promociju i razvoj instituta natječaja kao poželjnog modela za demokratične i transparentne odabire najkvalitetnijih prostornih rješenja. S druge pak strane, u brojnim podtemama i crticama sjajno objašnjava genezu modernizma u atmosferi lokalnog konteksta koji oslikava bogatim vizualnim i tekstualnim materijalom, pružajući njihovu znalačku interpretaciju. „Za novi, ljepši Zagreb!“ angažirano je istraživanje povijesti za bolje, poštenije i ljepše gradove u sadašnjosti; posvećeno natječajima u međuratnom Zagrebu koliko i samim natječajima i samoj onodobnoj arhitekturi; knjiga koja se može čitati kroz više fokusa, intrigantna i inspirativna stručnoj i širokoj javnosti.

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Knjiga „Za novi, ljepši Zagreb!“ – arhitektonski i urbanistički natječaji međuratnog Zagreba, 1918.–1941. znanstvena je monografija koja višeslojnom i metodološki inovativnom analizom instituta natječaja uvodi nov metodološki pristup povijesti arhitekture i urbanizma modernog doba. Natječajne prakse i njihovi ishodi, kao specifično i važno polje arhitektonskog djelovanja u razdoblju između dva svjetska rata u Zagrebu, čine referentni uzorak za cjelovito čitanje arhitekture i gradogradnje epohe – od odnosa društva i politike prema arhitekturi i urbanizmu, preko društvenog statusa arhitektonske profesije i njezine interne dinamike, do samih projekata i realiziranih gradnji. Kritičkom analizom prednosti i nedostataka natječajnih politika i provedbe u odabranom razdoblju, autorica ukazuje na značaj i središnje mjesto instituta natječaja pri pokušajima pronalaženja optimalnog, demokratičnog i transparentnog modela odabira najkvalitetnijeg projekta, kao i za afirmaciju pojedinih projektantskih prosedea i mladih arhitekata. Posebna je pažnja u ovoj studiji posvećena genezi natječajne regulative, odnosno, borbi arhitekata za emancipaciju profesije, zaštitu autorskih prava i prava nagrađenog autora na realizaciju ostvarenih tek nakon Drugog svjetskog rata. Značaj ove ciljane analize uvelike nadilazi, međutim, zadane prostorno-vremenski međe, pružajući čvrsto uporište za suvremenu i svaku buduću obranu instituta natječaja, koja kontinuirano nailazi na prepreke i izazove.

Pri argumentaciji i formuliranju zaključaka korištene su statističke i mrežne analize iscrpnih podataka o natječajima, provedene pomoću digitalnih alata razvijenih u sklopu znanstveno-istraživačkog projekta ARTNET – Moderne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja: organizacijski i komunikacijski modeli suradničkih umjetničkih praksi 20. i 21. stoljeća Instituta za povijest umjetnosti (2014.-2018.). Digitalni alati i uspostavljena metoda omogućavaju istraživanje natječaja i na većem prostornom i vremenskom uzorku.

Odabrani arhitektonski i urbanistički projekti i realizacije predstavljeni su u knjizi s preko 100 nacrta, fotografija i novinskih članaka, svjedočanstva o javnom interesu za izgradnju i boljitak Zagreba. Knjigu zaključuje iscrpan katalog natječaja važan za daljnja istraživanja pojedinih arhitekata, zgrada i lokacija.

S obzirom na svoju slojevitost kao i aktualnost teme natječaja, knjiga je namijenjena stručnoj, ali i široj javnosti. Izdavanje su potpomogli Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Gradski ured za kulturu Zagreba, Zaklada HAZU i Državni arhiv u Zagrebu.

 

„Za novi, ljepši Zagreb!“ – arhitektonski i urbanistički natječaji međuratnog Zagreba, 1918. – 1941.

 

Autorica: Tamara Bjažić Klarin

Nakladnik: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Za nakladnika: Katarina Horvat-Levaj

Edicija: Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 51

Urednice: akademkinja  Željka Čorak i Sanja Horvatinčić

Recenzenti: Snješka Knežević i Andrej Uchytil

Suradnici: Tea Truta, Ana Ćurić, Ivana Haničar Buljan i Artur Šilić

Fotograf: Paolo Mofardin

Lektura i korektura: Ivana Mayer

Dizajn i prijelom: Damir Gamulin i Nives Sertić

Tisak: Kerschoffset d.o.o., Zagreb

Naklada: 300 primjeraka

ISBN 978-953-7875-32-9

Zagreb, svibanj 2020.

PROGRAM/VRSTA

Publicistički i/ili nakladnički rad