Godišnja izložba ostvarenja

Baština međunarodne suradnje: Afrički i azijski radovi hrvatskih arhitekata

Foto: Mars
Foto: Mars
Foto: Mars
Foto: Mars
Foto: Mars
Foto: Mars

Autori:

Mojca Smode Cvitanović
Marina Smokvina

Tvrtka:

Projektni tim:

Suradnici:

Investitor:

-

Izvođač:

Godina početka projektiranja:

2020.

Godina dovršetka projektiranja:

2020.

Godina početka gradnje:

2020.

Godina dovršetka gradnje:

2020.

Površina obuhvata:

100 m2

Ukupna tlocrtna površina:

100 m2

Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a:

7500

Program / vrsta:

Izložbe

Lokacija:

Zagreb

O projektu (tekst autora):

Izložba „Baština međunarodne suradnje: Afrički i azijski radovi hrvatskih arhitekata“ održana je u sklopu projekta „Pametniji grad“ udruge Bacači sjenki, u prostoru Društva arhitekata Zagreba, od 30. studenog do 16. prosinca 2020. godine. Partneri u relizaciji izložbe bili su Društvo arhitekata Zagreba i Arhitektonski fakultet u Zagrebu. Izložbom tematizirano djelovanje hrvatskih arhitekata u inozemstvu odvijalo se, i još se uvijek odvija, divergentno, kako u prostornom, tako i u organizacijskom smislu. Izdvajanje teritorija afričkih i azijskih zemalja kao područja njegove konvergencije u bitnoj je mjeri rezultat vanjske politike Jugoslavije vođene idejom nesvrstavanja. Istovremeno, riječ je o dinamičnoj platformi raznorodnih aktera na građevinskom tržištu mladih, netom emancipiranih nacija čijem očekivanom suverenom razvoju arhitektura nudi vizije s vlastitih pozicija. Karakter arhitektonskih praksi koje se pojavljuju unutar takve koncepcije Trećega svijeta stoga je izrazito heterogen. Uvid u relevantne afričke i azijske radove hrvatskih arhitekata ostvaren je kroz deset prikaza prostorno i sadržajno različitih tematskih cjelina te je koncepcija postava ujedno i odraz varijabilnosti sadržane u prirodi njima pripadajućih modaliteta djelovanja. Epilog izložbe tri su recentno izvedene škole u Africi, kao mogući jedanaesti,odnosno jedan od prikaza baštine međunarodne suradnje za budućnost. Postav izložbe prilagođen je konkretnom prostoru i dostupnom inventaru, uz mogućnost njezine opetovane aktualizacije. Središnji je izložbeni sadržaj prezentiran kao polje horizontalno disponiranih ploha stolova, ograničeno i ujedno kontekstualizirano elementima vremenske lente, geografske karte, biblioteke i projekcije.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA