Hotel Amphora 4* u Splitu

Foto: Ivan Ivanišević
Foto: Ivan Ivanišević
Foto: Ivan Ivanišević
Foto: Ivan Ivanišević
Foto: Ivan Ivanišević
Foto: Ivan Ivanišević

AUTORI

Emil Šverko

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Gabarit hotela uvjetovan je mogućnostima dopuštenim GUP-om, te zahtjevima konzervatora glede gradacije visina u odnosu na crkvicu Gospe od Žnjana.

Provociranu ograničenjima, inspiraciju generira oblik parcele, odnosno linije dopuštene iskoristivosti parcele prema moru kao offset javne prometnice. Ta izbočena lučna linija je potaknula zamisao kako lučnu staklenu ogradu balkona izvoditi sa ravnim komadima stakla, ali uz neki pomak od uobičajenih rješenja ... pomak koji preuzima ulogu nositelja likovne pojavnosti hotela.

Na tako odabran princip oblikovanja bilo je prikladno nadovezati se temom ribljih ljuski, pa nastaviti sa emajliranjem stakala koje podsjeća na zapjenjeno more...sve do interijerske prezentacije dijela autentične kolekcije amfora u okovanom drvenom "sanduku" koji je inspiriran zalutalim ostatkom potonulog broda.

Na zahtjev investitora za prostranim balkonima u širini sobe, a kao arhitektonska interpretacija njegove namjere, nadovezuje se igra staklenih balkonskih ograda, koje doživljajno upotpunjuje suradnja sa nedosljedno formatiranim balkonskim pregradama između smještajnih jedinica bojanih u nekoliko tonova plavkaste boje.

Korišteni materijali su standardni, baza hotela je postament obložen keramikom, zidovi pročelja  su žbukani i posve su marginalizirani u odnosu na staklene balkonske ograde u prvom planu.

Duboki prostor recepcije dodatno je osvjetljen dnevnim svjetlom preko vode bazena koji se prostire iznad recepcije.

U interijeru je paleta materijala bogatija, ali je uvijek prisutna diskretna nit koja te raznorodne prostore povezuje u prepoznatljivu cjelinu. No to ne znači da je zapostavljeno formiranje različitih ambijenata i ugođaja, budući je to već radi same orjentacije dobrodošlo u tako velikom pogonu.

PROJEKTNI TIM

Ksenija Dešković Jeličić (autorska suradnja), Dora Stupalo (autorska suradnja), Antun Šverko (autorska suradnja), Emil Šverko (voditelj tima) / Atelier Šverko i Šverko d.o.o.

SURADNICI

Darko Fadić Moenium d.o.o. , Ksenija Ricov Ruben d.o.o. , Petar Trumbić Rotmarine d.o.o. , Davor Lučin Roterm d.o.o. , Velimir Stojanović Niveto d.o.o. , Miro Bilonić Kvadrat d.o.o. , Luka Ćakić Atelier Šverko i Šverko d.o.o.

INVESTITOR

Plavi safir d.o.o.

IZVOĐAČ

Visoko potkrovlje d.o.o. , Miral-Pvc d.o.o. , Pikić staklo d.o.o. , Rot-sinergija d.o.o. , Deltron d.o.o. , Aqua Mond d.o.o. , Elaboratus d.o.o. , RV-Prozori d.o.o.

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2016

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2018

GODINA POČETKA GRADNJE

2018

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2020

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

4.582 m2

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

15.400 m2

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE BEZ PDV-A (kn)

150.000.000,00 kn

PROGRAM/VRSTA

Turizam

LOKACIJA

Split