Urbana obnova – Urbana regeneracija Donjega grada, Gornjega grada i Kaptola / Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba

Foto: Marko Mihaljević

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Sustavna obnova kulturno-povijesnih cjelina - gradskih središta - u suvremenom je razdoblju u Hrvatskoj izostala. Pojedine se aktivnosti u gradovima provode ad hoc, tj. od slučaja do slučaja, bez odgovarajućega sustavnog pristupa i odgovarajuće metodologije, odgovarajućega zakonskog okvira te odgovarajuće prostornoplanske i druge dokumentacije. Upravo situacija nastala nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. trebala bi dati poticaj da se učini ono što je trebalo prije nekoliko desetljeća, tj. započeti sustavnu stručnu i znanstveno utemeljenu obnovu zaštićene povijesne cjeline grada - gradskog središta Zagreba, ali i drugih gradova u Hrvatskoj temeljenu na suvremenim međunarodnim principima planiranja i zaštite kulturnoga naslijeđa. Kao prilog tome, a i kao doprinos saniranju posljedica potresa u Zagrebu, priređen je - prema riječima samih autora - i tekst ove publikacije koji bi trebao dati odgovore na brojna pitanja što prate proces urbane obnove. Publikacija je namijenjena arhitektima i urbanistima, ali i svim ostalim strukama i  dionicima koji bi trebali biti uključeni u interdisciplinarni proces urbane obnove grada u cilju stvaranja platforme i polazišta za zajednički rad. Publikacija predstavlja doprinos kao jedno od polazišta za stvaranje novoga zakonodavnog i organizacijskog okvira za dugogodišnji proces obnove koji je pred nama.

 

Urbana obnova – Urbana regeneracija Donjega grada, Gornjega grada i Kaptola / Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba

 

Autori: Tihomir Jukić, Ana Mrđa, Kristina Perkov

Nakladnici: Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu

Za nakladnika: Bojan Baletić

Suradnja: Sanja Gašparović, Irena Đokić, Jana Vukić

Urednik: Tihomir Jukić

Urednička suradnja: Kristina Perkov

Recenzenti: Srečko Pegan, Bojan Baletić

Lektura: Zlata Santrić

Grafičko oblikovanje i prijelom: Filip Ivaniček

Tisak i uvez: ITG, Zagreb

ISBN 978-953-8042-63-8

Zagreb, listopad 2020.

PROGRAM/VRSTA

Publicistički i/ili nakladnički rad