Godišnja izložba ostvarenja

SunDance Vilas

Foto: Petar Reljanović
Foto: Petar Reljanović
Foto: Petar Reljanović
Foto: Petar Reljanović
Foto: Petar Reljanović
Foto: Petar Reljanović

Autori:

Ivana Lozić
Marko Paić

Tvrtka:

25,4mm

Projektni tim:

Ivana Lozić / 25,4mm, Marko Paić / 25,4mm,

Suradnici:

Petar Reljanović / 25,4mm

Investitor:

Adria Bilo

Izvođač:

Kovačević gradnja , Minigradnja

Godina početka projektiranja:

2018

Godina dovršetka projektiranja:

2018

Godina početka gradnje:

2019

Godina dovršetka gradnje:

2019

Površina obuhvata:

4155m2 m2

Ukupna tlocrtna površina:

1920m2 m2

Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a:

28.000.000,00

Program / vrsta:

Stanovanje

Lokacija:

Primošten

O projektu (tekst autora):

Izrazito strma lokacija sa padom u smjeru istok-zapad ali i jug-sjever rezultirala je formiranjem šest parcela sa šest vila, u dva reda. Svaka parcela je kaskadno oblikovana na način da su objekti pozicionirani na njoj takvi da i prizemlje vile sa vanjskim bazenima (tzv.living zona objekta) kao i spavaći trakt na katu ima neometane vizure na arhipelag i more. Niti jedna vila ne smeta drugoj u smislu pogleda jer su sve međusobno nivelirane od istoka prema zapadu,a također i od juga prema sjeveru. To je bio i najvažniji zahtjev od investitora ( a nama ujedno i najteži za postići) : da sve prostorije vile imaju neometan pogled na more. Međutim svojim rješenjem smo uspjeli ostvariti taj zahtjev. Objekti su projektirani da zadovolje sve hedonističke zahtjeve budućih korisnika vile. Iako su vile međusobno blizu, svaka zbog postavljanja na svoj nivo zapravo ima intimu vanjskog korištenja. U prizemlju je smještena kuhinja, blagovanje i dnevni boravak te vanjska natkrivena terase sa bazenom, a na katu su 4 sobe, svaka sa svojim kupaonama. Sve sobe imaju ili izlaze na terase ili francuske prozore sa ogradama.

U oblikovanju gabarita te primjeni materijala željeli smo dobiti moderne mediteranske kuće uklopljene u brdo nad Bilom ( predio Dolac). Sve su vile projektirane u istovjetnom rukopisu ali nijedna nije ista u gabaritu. Sve imaju isti princip : natkrivene terase prizemlja kubusom spavaćeg trakta na katu, što stvara ugodne sjenovite prostore uokružene mediteranskim vrtovima. I neometane morske vizure za uživanje.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA