SunDance Vilas

Foto: Petar Reljanović
Foto: Petar Reljanović
Foto: Petar Reljanović
Foto: Petar Reljanović
Foto: Petar Reljanović
Foto: Petar Reljanović

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Izrazito strma lokacija sa padom u smjeru istok-zapad ali i jug-sjever rezultirala je formiranjem šest parcela sa šest vila, u dva reda. Svaka parcela je kaskadno oblikovana na način da su objekti pozicionirani na njoj takvi da i prizemlje vile sa vanjskim bazenima (tzv.living zona objekta) kao i spavaći trakt na katu ima neometane vizure na arhipelag i more. Niti jedna vila ne smeta drugoj u smislu pogleda jer su sve međusobno nivelirane od istoka prema zapadu,a također i od juga prema sjeveru. To je bio i najvažniji zahtjev od investitora ( a nama ujedno i najteži za postići) : da sve prostorije vile imaju neometan pogled na more. Međutim svojim rješenjem smo uspjeli ostvariti taj zahtjev. Objekti su projektirani da zadovolje sve hedonističke zahtjeve budućih korisnika vile. Iako su vile međusobno blizu, svaka zbog postavljanja na svoj nivo zapravo ima intimu vanjskog korištenja. U prizemlju je smještena kuhinja, blagovanje i dnevni boravak te vanjska natkrivena terase sa bazenom, a na katu su 4 sobe, svaka sa svojim kupaonama. Sve sobe imaju ili izlaze na terase ili francuske prozore sa ogradama.

U oblikovanju gabarita te primjeni materijala željeli smo dobiti moderne mediteranske kuće uklopljene u brdo nad Bilom ( predio Dolac). Sve su vile projektirane u istovjetnom rukopisu ali nijedna nije ista u gabaritu. Sve imaju isti princip : natkrivene terase prizemlja kubusom spavaćeg trakta na katu, što stvara ugodne sjenovite prostore uokružene mediteranskim vrtovima. I neometane morske vizure za uživanje.

TVRTKA

25,4mm

PROJEKTNI TIM

Ivana Lozić / 25,4mm, Marko Paić / 25,4mm,

SURADNICI

Petar Reljanović / 25,4mm

INVESTITOR

Adria Bilo

IZVOĐAČ

Kovačević gradnja , Minigradnja

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2018

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2018

GODINA POČETKA GRADNJE

2019

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2019

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

4155m2

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

1920m2

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE BEZ PDV-A (kn)

28.000.000,00

PROGRAM/VRSTA

Stanovanje

LOKACIJA

Primošten