Dogradnja Osnovne škole Jelkovec

Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Osnovna škola sa sportskom dvoranom Jelkovec izgrađena je 2009. prema prvonagrađenom natječajnom projektu autora: Hildegard Auf Franić, Tin Sven Franić, Vanja Rister i Luka Korlaet.

S protekom nekoliko godina korištenja škole pojavio se problem nedostatnog kapaciteta školskog prostora , te se 2020. gradi nova struktura - četiri razreda razredne nastave i četiri razreda predmetne nastave s pripadajućim kabinetima, sanitarnim i spremišnim prostorima.

Veličina parcele i površina izgrađenosti ne omogućavaju izgradnju novog školskog paviljona koji bi bio najjednostavnije projektantsko rješenje. Stoga se pristupilo analizi postojeće zgrade. Kao najbolje rješenje nametnula se koncepcija nadogradnje kompaktnog volumena -kontejnera- jednotrakta iznad postojećih svlačionica dvorane, koji se komunikacijama i infrastrukturom prikopča na strukturu i infrastrukturu već izgrađene škole.

Glavni ulaz u dograđeni trakt jest i postojeći ulaz dvorane za vanjske korisnike, a s postojećim školskim prostorom povezao se novim spojnim mostom. Dograđuje se i dodatno protupožarno stubište s izlazom i terasom za igru na 1.katu.

Ukupna površina nadogradnje iznosi 1210 m2 (605 m2 na svakoj etaži).

Ovakvo rješenje predstavlja novo opterećenje za postojeću konstrukciju. Nakon provjere, odlučeno je da se konstrukcija izvodi kao čelični skelet sa spregnutim pločama i dodatnim redom čeličnih stupova zbog manjeg opterećenja temelja.

PROJEKTNI TIM

Neda Mrinjek Kliska , Ana Martinčić Vareško , Mateja Markešić

SURADNICI

Ivan Dolovčak STATIKA - KONSTRUKCIJE d.o.o. (projekt konstrukcije) , Luka Čižmek Expertocrede d.o.o. (projekt strojarskih instalacija)

INVESTITOR

Zagrebački holding d.o.o.

IZVOĐAČ

Radnik d.d. Križevci

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2017.

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2019.

GODINA POČETKA GRADNJE

2020.

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2020.

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

4900

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

1210

PROGRAM/VRSTA

Odgoj i obrazovanje

LOKACIJA

Sesvete