Godišnja izložba ostvarenja

Dogradnja Osnovne škole Jelkovec

Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković
Foto: Jure Živković

Autori:

Tin Sven Franić
Vanja Rister

Tvrtka:

Zavod za arhitekturu / Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Projektni tim:

Neda Mrinjek Kliska , Ana Martinčić Vareško , Mateja Markešić

Suradnici:

Ivan Dolovčak STATIKA - KONSTRUKCIJE d.o.o. (projekt konstrukcije) , Luka Čižmek Expertocrede d.o.o. (projekt strojarskih instalacija)

Investitor:

Zagrebački holding d.o.o.

Izvođač:

Radnik d.d. Križevci

Godina početka projektiranja:

2017.

Godina dovršetka projektiranja:

2019.

Godina početka gradnje:

2020.

Godina dovršetka gradnje:

2020.

Površina obuhvata:

4900 m2

Ukupna tlocrtna površina:

1210 m2

Program / vrsta:

Odgoj i obrazovanje

Lokacija:

Sesvete

O projektu (tekst autora):

Osnovna škola sa sportskom dvoranom Jelkovec izgrađena je 2009. prema prvonagrađenom natječajnom projektu autora: Hildegard Auf Franić, Tin Sven Franić, Vanja Rister i Luka Korlaet.

S protekom nekoliko godina korištenja škole pojavio se problem nedostatnog kapaciteta školskog prostora , te se 2020. gradi nova struktura - četiri razreda razredne nastave i četiri razreda predmetne nastave s pripadajućim kabinetima, sanitarnim i spremišnim prostorima.

Veličina parcele i površina izgrađenosti ne omogućavaju izgradnju novog školskog paviljona koji bi bio najjednostavnije projektantsko rješenje. Stoga se pristupilo analizi postojeće zgrade. Kao najbolje rješenje nametnula se koncepcija nadogradnje kompaktnog volumena -kontejnera- jednotrakta iznad postojećih svlačionica dvorane, koji se komunikacijama i infrastrukturom prikopča na strukturu i infrastrukturu već izgrađene škole.

Glavni ulaz u dograđeni trakt jest i postojeći ulaz dvorane za vanjske korisnike, a s postojećim školskim prostorom povezao se novim spojnim mostom. Dograđuje se i dodatno protupožarno stubište s izlazom i terasom za igru na 1.katu.

Ukupna površina nadogradnje iznosi 1210 m2 (605 m2 na svakoj etaži).

Ovakvo rješenje predstavlja novo opterećenje za postojeću konstrukciju. Nakon provjere, odlučeno je da se konstrukcija izvodi kao čelični skelet sa spregnutim pločama i dodatnim redom čeličnih stupova zbog manjeg opterećenja temelja.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA