Dnevna Bolnica / jednodnevna kirurgija i OHBP u Općoj bolnici Varaždin

Foto: Bosnic+Dorotic
Foto: Bosnic+Dorotic
Foto: Bosnic+Dorotic
Foto: Bosnic+Dorotic
Foto: Bosnic+Dorotic
Foto: Bosnic+Dorotic

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Dnevna Bolnica / jednodnevna kirurgija i OHBP u Općoj bolnici Varaždin

 

Zgrada objedinjuje programe hitne medicinske pomoći, jednodnevne kirurgije i dnevne bolnice. Smještena je u kompleksu Opće bolnice Varaždin, koji je započet kao paviljonski tip bolnice, ali se pretvara u konglomerat objekata smještenih prema potrebama u raspoloživom prostoru.

U prvoj fazi projekta provedene su programske i urbanističke studije koje su rezultirale urbanističkim prijedlogom razvoja kompleksa, a u njemu su definirane zone za moguće širenje na način da novogradnja funkcionalno i urbanistički dopunjava postojeći kompleks, riješen je problem prometa (veze, pristupi i parkiranje) te uspostavljene potrebne veze između različitih bolničkih programa.

Parkovni značaj lokacije zadržan je i naglašen oblikovanjem zgrade: dva volumena organizirana su oko atrija, pozicioniranog na potezu postojećeg drvoreda koji je flankirao trasu ukinute prilazne prometnice.

Oblikovna podjela prati funkcionalnu - u veći volumen smješteni su OHBP (prizemlje) te jednodnevna kirurgija (kat). Dnevna bolnica smještena je u odvojeni, manji volumen, sukladno senzibilitetu medicinskih postupaka i potrebama pacijenata.

Volumene povezuje trijem kojim su definirani ulazi u sve tri funkcionalne cjeline, omogućena intima prilikom prijema iz vozila hitne pomoći, osigurana zaštita od sunca. Osim pragmatične, trijem ima i društvenu funkciju.

Materijalizacija ovojnice prati jasnu i čistu programsku podjelu u plastici fasadne opeke i komplementarnosti materijala. Trijem je ostavljen u vidljivom betonu, čime je njegova konceptualna uloga okosnice zgrade materijalizirana.

Organizacija tlocrta odgovara kompleksnim zahtjevima medicinskog programa, a materijalizacija interijera podređena je funkciji; za lakše snalaženje, korišteno je jednostavno kodiranje programa različitim koloritom podnih obloga.

PROJEKTNI TIM

Hana Golubovac Ehrenfreund , Joana Vilaça

SURADNICI

Biserka Gorski / Gorski d.o.o. , Ivan Dolovčak / Statika GIF d.o.o. , Davor Facković , Luka Čižmek / Lid strojari d.o.o. , Nives Drusany Flegar , Ante Ljubičić / PB Naglić d.o.o. , Mateo Biluš / AKFZ studio d.o.o. , Matija Žerjav / Inspekting d.o.o.

INVESTITOR

Opća bolnica Varaždin

IZVOĐAČ

SVITING d.o.o , B3 d.o.o.

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2018

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2019

GODINA POČETKA GRADNJE

2020

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2022

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

3255

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

2046,5

PROGRAM/VRSTA

Zdravstvo

LOKACIJA

Varaždin