arhitektura izložbe Sanje Iveković. Works of heart [1974-2022 ]

Foto: Boris Cvjetanović
Foto: Boris Cvjetanović
Foto: Boris Cvjetanović
Foto: Boris Cvjetanović
Foto: Boris Cvjetanović
Foto: Boris Cvjetanović

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Dramaturgija postepenog ulaska u izložbu iz javnog gradskog prostora u galerijski, počinje u prostoru stubišta. U njemu su izloženi radovi Sanje Iveković koji tematiziraju javni prostor: ankete, plakati i participativni radovi, koji su ranije izlagani u urbanom prostoru u formatu bildboarda. Na samom ulazu u glavni galerijski prostor dočekuje nas mnoštvo odljeva lica iz ženskih skloništa i osobnih priča izloženih na postamentima. Ovaj rad, Ženska kuća daje tematsku naznaku čitavog prostora kao ženske kuće tj. sigurnog teritorija koji ujedinjuje javno i privatno, gdje se otvaraju intimna i politička pitanja, osobna i kolektivna sjećanja, te teme društvene solidarnosti i institucionalne kritike.

Arhitektonski prostor izložbe napet je nasuprotnim odnosom između četiri kapitalna djela autorice. U svakom od četiri ugla prostora, nalazi se jedan od radova: Gen xx, Waiting for the revolution, Triangle, Personal cuts. Ovi važni dvo-dimenzionalni i multimedialni radovi postavljeni su na crno obojane poprečne zidove video kabina, što omogućava čitanje njihovog odnosa cijelom dužinom prostora. Oni su ujedno i čvorna mjesta - sidrišta niza radova organiziranih u četiri podcjeline—Intimate propaganda and activism, Memory, Ideology of visible, Institutional critique—koji prostorno definiraju četiri otvorene sobe. Ostatak izložbe funkcionira u čitanju međusobnih odnosa radova u slijedu ili na nasuprotnim zidovima.

Vizure u dubinu prostora omogućavaju publici čitanje pojedinačnih djela u kontekstu čitavog opusa umjetnice, dok se kretanjem kroz prostor i različitim arhitektonskim situacijama potiče intimni odnos s istim radovima. Zgužvani crveni papiri umjetničkog projekta Shadow report, rasprostiru se čitavom površinom poda i time dodatno vizualno objedinjuju prostornu cjelinu izložbe u jedinstveni prostor. Taktičkim arhitektonskim intervencijama u četiri ugla i dizajnom minimalnog mobiljara kao potporne strukture, omogućeno je da maksimalni fokus pažnje ostane na suptilnim i fragilnim radovima Sanje Iveković i njihovoj snažnoj performativnosti.

 

PROJEKTNI TIM

Zdenka Badovinac kustosica, WHW kustoski kolektiv umjetničke direktorice

SURADNICI

Franka Omazić , Petra Omazić

INVESTITOR

Stadt Wien Kunst GmbH

IZVOĐAČ

Kunsthalle Wien

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2022.

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2022.

GODINA POČETKA GRADNJE

2022.

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2022.

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

1000 m2

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

1000

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE BEZ PDV-A (kn)

0

PROGRAM/VRSTA

Interijer
Kultura
Javni prostor
Privremene intervencije
Izložbe

LOKACIJA

Beč