Rekonstrukcija OŠ Jelenje – Dražice

Foto: Nika Keller
Foto: Eva Šustar
Foto: Nika Keller
Foto: Nika Keller
Foto: Eva Šustar
Foto: Nika Keller

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

OŠ "Jelenje – Dražice" smještena je u srcu naselja Dražice, nedaleko grada Rijeke, te je zbog neadekvatne veličine učenike na području Jelenja i Dražica prihvaćala s dislociranim objektom OŠ Jelenje. Projektnim zadatkom definirani su parametri rekonstrukcije, čiji je cilj bio spajanje obrazovnih sadržaja u jedinstveni objekt, povećanja broja učionica u svrhu provođenja jednosmjenske nastave te izgradnja nove sportske dvorane.

Okosnicu koncepta čini ideja međusobnog nadopunjavanja starog-novog, izgrađenog-rekonstruiranog, bez jasne diferencije na postojeće i novo. Prožimanje je ostvareno tako da su konstruktivna logika te dimenzije otvora postojeće škole primijenjeni i na dograđenim dijelovima, dok nova obloga univerzalno obgrljuje pročelja. Novi plašt vertikalno postavljenih aluminijskih lamela, niže se u četiri reda, u zemljanim nijansama koje dominiraju i interijerom škole. Dio lamela dekorativno oblaže pročelje, dok dio distanciran od pročelja doprinosi zaštiti od sunca i stvara posebnu dinamiku svjetla i sjene.

Na zapadu se nadograđuje aneks s glavnim ulazom, kuhinjom i blagovanjem u prizemlju, te učionicama i administrativnim sobama na katu. Ulaz se nadovezuje na centralni hol i unutarnji patio u čijem je nastavku sportska dvorana. Učionice se nižu uz južno i sjeverno pročelje. Centralnim blokom koji se proteže na dvije etaže dominira knjižnice na katu i multifunkcionalna dvorana u prizemlju, koja se nadovezuju na patio škole čineći potez zatvorenih, poluotvorenih i otvorenih prostora. Svi dijelovi su dostupni učenicima što doprinosi dojmu demokratičnosti prostora.

Mikrolokaciju škole čine niske obiteljske dvokatnice, te veliki broj visokog zelenila i travnatih površina, koje su zadržane u najvećoj mogućoj mjeri. Sportska dvorana je postavljena na istočnom dijelu parcele, povezana toplom vezom sa školom. Pročelje dvorane otvara se na vanjsko igralište, gdje su se u svrhu prevladavanja visinske denivelacije formirale vanjske tribine, a zasebni ulaz čini dvoranu zasebnom funkcionalnom cjelinom koju je moguće koristiti neovisno o radu škole.

PROJEKTNI TIM

Daniel Repac / Stabilnost d.o.o., Zdenka Krušić Katalinić / Aquaplan d.o.o., Martina Šupak / ESP Elektro Sichich projekti d.o.o., Boris Dragičević , Lučijano Raspor / Rijekaprojekt energetika d.o.o, Goran Stipković / Termozop projekt d.o.o.

SURADNICI

Đina Šegulja Kosanović

INVESTITOR

Primorsko-goranska županija

IZVOĐAČ

GP Krk

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2015.

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2018.

GODINA POČETKA GRADNJE

2019

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2022

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

9710

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

2550

PROGRAM/VRSTA

Odgoj i obrazovanje

LOKACIJA

Dražice