Benzinska postaja INA Šibenik – obala

Foto: Bosnić+Dorotić
Foto: Bosnić+Dorotić
Foto: Bosnić+Dorotić
Foto: Bosnić+Dorotić
Foto: Bosnić+Dorotić
Foto: Bosnić+Dorotić

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

INA-Industrija nafte tijekom posljednjih sedam godina uvodi na svoja maloprodajna mjesta novi ugostiteljski koncept pod nazivom Fresh corner koji se primjenjuje u svim članicama MOL Grupe na području srednje i jugoistočne Europe. Projektni zadatak, sveobuhvatna rekonstrukcija benzinske postaje s implementacijom Fresh corner ponude, podrazumijevao je projektiranje standardizirane tipologije INA maloprodajne zgrade za opskrbu gorivima plovila i motornih vozila sa standardiziranim oblikovanjem Fresh corner interijera na šibenskoj rivi.

S obzirom na kontekst lokacije izgradnje kao sastavnog dijela iznimno vrijedne kulturno-povijesne cjeline, investitoru je predložen princip pristupa projektiranju i oblikovanju specifičnih lokacija koje s obzirom na kulturno-povijesne i ambijentalne vrijednosti mikrolokacija zahtijevaju odmak od standardiziranih rješenja tipologije INA maloprodajnih zgrada, čime je po prihvaćanju predloženog, benzinska postaja Šibenik obala postala pilot projektom načina promišljanja razvoja ostalih lokacija unutar kontekstualnih vrijednih prostornih cjelina što je ujedno i najveći doprinos ove realizacije.

Rekonstrukcijom oblikovanom građevinom benzinske postaje, tripartitnom paviljonskom formom zgrade kao pasaža, odabirom materijala, te oblikovanjem cjelokupnog predmetnog obuhvata kao urbane cjeline sačinjene od izgrađenih i neizgrađenih prostora, podzemne i nadzemne etaže, zatim parternog i krajobraznog uređenja, ostvareno je povezivanje povijesnih s novim strukturama i sadržajima suvremenih potreba, a uz poštivanje tradicije i funkcije prostora i sadržaja, na način planiranja prostora kao urbane kontekstualne cjeline uklapanjem građevine benzinske postaje u kulturno-povijesni ambijent uže i šire situacije sudjelujući kvalitetno i nenametljivo u vizuri grada.

TVRTKA

MVP

PROJEKTNI TIM

Ivan Bulian , Ivan Škugor / MVP d.o.o.

SURADNICI

Juraj Pojatina , David Anđić / Studio Arhing d.o.o. (građevinski projekt – konstrukcija) , Igor Dumić , Tomislav Drvodelić / Viking projekt d.o.o. (građevinski projekt – projekt vodovoda i odvodnje) , Luka Čižmek , Igor Krsnik / LID strojari d.o.o. (strojarski projekt termotehničkih instalacija i strojarski projekt strojarsko-tehnoloških instalacija) , Davor Gadže / Mehatronika d.o.o. (elektrotehnički projekt) , Nataša Hrsan / Naravno d.o.o. (arhitektonski projekt fizike zgrade: zaštita od buke i projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite) , Josip Radeljić , Maksim Carević , Matija Žerjav / Inspekting d.o.o. (elaborat zaštite na radu i elaborat zaštite od požara) , Ivan Tolić , Bojan Balen , Ana Krujac / Geodesign j.d.o.o. (krajobrazni elaborat) , Tomislav Trputac (projekt prometnih površina)

INVESTITOR

INA – Industrija nafte d.d.

IZVOĐAČ

Palir d.o.o. , Sobočan d.o.o.

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2019.

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2021.

GODINA POČETKA GRADNJE

2019.

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2022.

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

564

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

39

PROGRAM/VRSTA

Interijer
Poslovanje
Komunalna infrastruktura
Ostalo

LOKACIJA

Šibenik